Adatvédelmi nyilatkozat

A(z) timba.hu weboldal Magyarországon, a magyarországi székhellyel rendelkező Sipos Balázs Gábor egyéni vállalkozó (2483 Gárdony, Radnóti Miklós utca 51.) (a továbbiakban: Adatkezelő) kezelésében működik. Jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, hogyan kezeljük és védjük azon információkat, amelyeket Ön weboldalunk használata során részünkre rendelkezésre bocsát. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezen tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná weboldalunkat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Időnként weboldalunk változhat a különböző frissítések miatt. Erre való tekintettel ajánlott ezen tájékoztatót rendszeresen ellenőrizni, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Általánosságban Ön használhatja weboldalunkat úgy is, hogy nem ad meg semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos esetekben kérünk Önnel kapcsolatos adatokat. Az információk tartalmazhatják az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve az e-mail címét is.

Az általunk gyűjtött információk egy része a „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szerinti „Személyes Adat”. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. „Különleges Adatot” nem gyűjtünk. Különleges Adat az Ön faji eredetére, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozására, politikai véleményére és pártállására, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésére, érdek-képviseleti szervezeti tagságára, egészségi állapotára, kóros szenvedélyére, szexuális beállítottságára vonatkozó információ lehet, valamint a bűnügyi személyes adat.

Ezen iránymutatásban a „Személyes Adat” és az „Önnel kapcsolatos információ” kifejezéseket rokon értelműként használjuk.

Mit csinálunk az Önnel kapcsolatos információkkal?

Az Önnel kapcsolatos információkat kizárólag a webáruházban leadott rendelések feldolgozása érdekében használjuk fel.

Tájékoztatjuk, hogy az Önnel kapcsolatos információk kezelése során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozás történhet. Amennyiben az automatizált adatfeldolgozás során alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről bármilyen kérdése lenne, illetve ezzel kapcsolatban álláspontját ki akarja fejteni, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Hogyan gyűjtjük az információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat egyféle módszerrel gyűjtjük: amikor a weboldalon keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre.

Az Önnel kapcsolatos információkat csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához szükséges, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek az elérni kívánt cél megvalósításához.

A vonatkozó törvényekben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől az internetes felületünkön külön jelölőnégyzetben („checkbox”) szerezzük be.

Mi a helyzet a névtelen információkkal?

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban.

A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá.

Kivel osztjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

 • abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy rendészeti szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;
 • amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

 • ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megóvja az Ön Személyes Adatát illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléstől, bármilyen okból bekövetkező sérüléstől, illetve megsemmisüléstől.

Kizárólag abban az esetben osztjuk meg harmadik féllel, ha előzetesen megbizonyosodtunk arról, hogy az Ön Személyes Adata legalább ugyanolyan szintű védelemben fog részesülni, mint amilyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő számunkra.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

Mit teszünk az Önnel kapcsolatos információk védelme érdekében?

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Annak érdekében, hogy megóvjuk az Önről gyűjtött információkat, és megelőzzük az adatok illetéktelen megismerését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat alkalmazunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • titkosítás használatával, ahol ez lehetséges;
 • jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszava rendszeres megváltoztatásával, és kérjük, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személyek számára.

Milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban?

Az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhet tőlünk tájékoztatást arról, hogy Önről milyen adatokat tárolunk és kezelünk, valamint kérheti ezen adatok módosítását és törlését is. Amennyiben ilyen jellegű kérése lenne, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Kapcsolatok

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és adatvédelmi iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és az adatvédelmi dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

Sütik

Weboldalunk bizonyos területein használunk sütiket. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén. A sütik lehetővé teszik a weboldalunk számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldalunk melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalunkat jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet weboldalunk használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

Elérhetőségek

Amennyiben kapcsolatba szeretne velünk lépni, az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

 • Cégnév: Sipos Balázs Gábor EV.
 • Levelezési cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 1.
 • E-mail cím: info[kukac]timba[pont]hu
 • Telefonszám: +36 20 359-7516
 • Weboldal: timba.hu

Az adatfeldolgozó(k) adatai és elérhetőségei megtalálhatóak az Impresszumban.

Amennyiben panasza vagy észrevétele van adatgyűjtésünkkel kapcsolatban fordulhat közvetlenül hozzánk a fentebb megadott elérhetőségeinken, vagy fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Kérjük, panaszával vagy észrevételével kapcsolatban elsősorban hozzánk forduljanak, mielőtt hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményeznének, ezzel ugyanis elkerülhetőek a hosszadalmas jogi eljárások.